De ce RomInsurance?

minimizarea riscurilor
optimizarea costurilor cu asigurarile
capacitate sporita de reacţie in faţa unui eveniment neprevazut
confort psihologic
libertatea financiara.

Vezi detalii

Tipuri de Asigurari

RCA, CASCO, Carte Verde
Asigurarea medicala
Asigurarea bunurilor, Asigurarea cladirilor
Raspundere civila legala
Asigurarea de viata

Vezi detalii

Serviciile noastre

Consilierea in strategii de gestiune a riscurilor
Prezentarea de oferte
Negocierea contractelor de asigurare
Administrarea contractelor de asigurare incheiate
Acordarea de asistenta la dosarele de dauna

Vezi detalii

Asigurarea storno

Asigurarea de anulare a calatoriei, cunoscuta generic sub numele de "Asigurare STORNO", vine in sprijinul agentiilor de turism si a clientilor acestora, oferindu-le protectie ambilor în cazul unor evenimente absolut imprevizibile.

Obiectul asigurarii consta în suportarea de catre Asigurator a penalitatilor in tot sau in parte care îi revin Asiguratului conform clauzelor de anulare sau retragere a turistului, asa cum sunt impuse de tour-operatorul extern sau prevazute in contractul de comercializare a serviciilor turistice, ca urmare a anularii calatoriei datorita aparitiei unui eveniment asigurat.

Pot fi preluate în asigurare pachete de servicii turistice ce pot contine transport, cazare si alte servicii.

Suma Maxima Asigurata: 2.500 € / persoana, dar nu mai mult de 7.500 € / contract pentru serviciile turistice (inclusiv biletele de avion).

Perioada de asigurare valabilitatea acestei polite începe cu ora 24:00 a zilei in care s-a platit prima de asigurare, insa nu mai devreme de 30 de zile anterioare datei destinate prestarii primului serviciu turistic achizitionat prin contractul de comercializare a serviciilor turistice. Polita de asigurare este valabila numai daca prima de asigurare este incasata in aceeasi zi in care se efectueaza prima plata pentru pachetul de servicii turistice.

Acoperirea politei de anulare a calatoriei este structurata pe 2 intervale de timp:
1. Intre 30 de zile calendaristice (inclusiv) si 14 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii in calatorie, unde acoperirea este mai permisiva
2. Mai putin de 14 zile calendaristice (exclusiv) înainte de data plecarii in calatorie, când posibilitatea de a returna banii este conditionata de anumite restrictii care sunt trecute în conditiile politei care se poate cere anularea calatoriei si rambursarea cheltuielilor de catre societatea de asigurare
A. Anularea calatoriei cu peste 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii în calatorie
În cazul anularii calatoriei cu peste 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii în calatorie, se preiau în asigurare penalitatile ce ar trebui suportate de catre Asigurat, daca acesta nu a beneficiat de aranjamentele de calatorie, însa le-a platit (sau în proportia în care le-a platit) si pentru care se poate face dovadaprin documente care atesta plata, cu conditia ca anularea sa fie necesara si inevitabila ca urmare adecesului Asiguratului.
B. Anularea calatoriei între 30 zile calendaristice (inclusiv) si 14 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie
În cazul în care Asiguratul decide anularea calatoriei între 30 zile calendaristice (inclusiv) si 14 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie, se preiau în asigurare penalitatile ce ar trebui suportate de catre Asigurat, daca acesta nu a beneficiat de aranjamentele de calatorie, însa le-a platit (sau în proportia în care le-a platit) si pentru care poate face dovada prin documente care atesta plata, cu conditia ca anularea sa fie necesara si inevitabila ca urmare a unuia dintre urmatoarele evenimente asigurate:
1. decesul Asiguratului ori a unui membru al familiei sau a sotului/sotiei acestuia;
2. imobilizarea datorata unor vatamari corporale grave sau unor îmbolnaviri, în urma carora este necesara spitalizarea Asiguratului ori a unui membru al familiei, împreuna cu care urma sa calatoreasca, cu conditia ca perioada de spitalizare sa cuprinda si data începerii calatoriei;
3. citarea Asiguratului pentru a fi parte într-un proces civil care nu se poate desfasura decât în prezenta acestuia si al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate; se acopera doar citatiile emise ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic, în situatia în care instanta nu accepta efectuarea calatoriei ca motiv de amânare a înfatisarii Asiguratului la proces;
4. citarea Asiguratului pentru a fi martor în fata unei instante civile ori penale într-un proces al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate; se acopera doar citatiile emise ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic, în situatia în care instanta nu accepta efectuarea calatoriei ca motiv de amânare a înfatisarii Asiguratului la proces;
5. domiciliul sau resedinta Asiguratului a devenit de nelocuit, cu maxim 14 zile înainte de începerea calatoriei, datorita unui incendiu, trasnet, explozii, cutremur, alunecarii de teren, furtunii, inundatiei, caderii de copaci, impactului datorita unui accident aviatic, ori datorita furtului prin efractie sau tentativei de furt prin efractie, toate acestea numai în masura în care se impune prezenta motivata a Asiguratului la domiciliul sau resedinta sa, dovedite prin acte emise de organele de constatare prevazute de lege ori de catre reprezentantii Asiguratorului;
6. accidentul rutier, survenit cu maxim de 48 de ore anterioare datei la care ar trebui prestat primul serviciu turistic, dovedit prin acte emise de organele de politie abilitate, ce implica direct Asiguratul;
7. greve ale transportatorilor care cauzeaza o încetare pentru cel putin 48 de ore consecutive a serviciilor turistice de transport si care împiedica în mod obiectiv deplasarea Asiguratului;
8. urmatoarele evenimente legate de copii nenascuti ai Asiguratului: cazurile de nastere prematura, neprovocata, precum si complicatii ale sarcinii pâna in saptamâna 31 de sarcina (inclusiv);
9. mobilizarea Asiguratului în servicii militare sau alternative civile, cu conditia ca autoritatea competenta sa nu recunoasca rezervarea calatoriei ca motiv de amânare a mobilizarii;
10. intentarea unei actiuni de divort (sau o actiune echivalenta în cazul separarilor amiabile) catre curtea competenta imediat înainte de momentul afectarii calatoriei împreuna a sotilor;
C. Anularea calatoriei cu mai putin de 14 zile calendaristice înainte de data plecarii în calatorie
În cazul în care Asiguratul decide anularea calatoriei, cu mai putin de 14 zile calendaristice înainte de data plecarii în calatorie, se preiau în asigurare penalitatile ce ar trebui suportate de catre Asigurat, daca acesta nu a beneficiat de aranjamentele de calatorie, însa le-a platit (sau în proportia în care le-a platit) si pentru care poate face dovada prin documente care atesta plata, cu conditia ca anularea sa fie necesara si inevitabila ca urmare a urmatoarelor evenimente asigurate:
1. decesul Asiguratului ori a unui membru al familiei sau a sotului/sotiei acestuia;
2. imobilizarea datorata unor vatamari corporale grave sau unor îmbolnaviri, în urma carora este necesara spitalizarea Asiguratului ori a unui membru al familiei, împreuna cu care urma sa calatoreasca, cu conditia ca perioada de spitalizare sa cuprinda si data începerii calatoriei;
3. citarea Asiguratului pentru a fi parte într-un proces civil care nu se poate desfasura decât în prezenta acestuia si al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate; se acopera doar citatiile emise ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic, în situatia în care instanta nu accepta efectuarea calatoriei ca motiv de amânare a înfatisarii Asiguratului la proces;
4. citarea Asiguratului pentru a fi martor în fata unei instante civile ori penale într-un proces al carui termen de judecata se afla situat în intervalul perioadei în care Asiguratul urma sa beneficieze de serviciile turistice achizitionate; se acopera doar citatiile emise ulterior datei de achizitionare a pachetului turistic, în situatia în care instanta nu accepta efectuarea calatoriei ca motiv de amânare a înfatisarii Asiguratului la proces;
5. domiciliul sau resedinta Asiguratului a devenit de nelocuit, cu maxim 14 zile înainte de începerea calatoriei, datorita unui incendiu, trasnet, explozii, cutremur, alunecarii de teren, furtunii, inundatiei, caderii de copaci, impactului datorita unui accident aviatic, ori datorita furtului prin efractie sau tentativei de furt prin efractie, toate acestea numai în masura în care se impune prezenta motivata a Asiguratului la domiciliul sau resedinta sa, dovedite prin acte emise de organele de constatare prevazute de lege ori de catre reprezentantii Asiguratorului;
6. accidentul rutier, survenit cu maxim de 48 de ore anterioare datei la care ar trebui prestat primul serviciu turistic, dovedit prin acte emise de organele de politie abilitate, ce implica direct Asiguratul;
7. greve ale transportatorilor care cauzeaza o încetare pentru cel putin 48 de ore consecutive a serviciilor turistice de transport si care împiedica în mod obiectiv deplasarea Asiguratului;
8. urmatoarele evenimente legate de copii nenascuti ai Asiguratului: cazurile de nastere prematura, neprovocata, precum si complicatii ale sarcinii pâna in saptamâna 31 de sarcina (inclusiv);
9. mobilizarea Asiguratului în servicii militare sau alternative civile, cu conditia ca autoritatea competenta sa nu recunoasca rezervarea calatoriei ca motiv de amânare a mobilizarii;
10. intentarea unei actiuni de divort (sau o actiune echivalenta în cazul separarilor amiabile) catre curtea competenta imediat înainte de momentul afectarii calatoriei împreuna a sotilor;

Excluderi
A. Excluderi generale, aplicabile în toate cazurile:
Asiguratorul nu are nici o raspundere si nu datoreaza indemnizatii în baza prezentei polite, daca anularea calatoriei a fost prilejuita de:
a) comiterea sau încercarea de comitere cu intentie de catre Asigurat ori Beneficiar a unor fapte penale;
b) operatiuni de razboi, declarat sau nu;
c) operatiuni teroriste îndreptate direct sau indirect asupra persoanei Asiguratului;
d) contaminare sau poluare, din orice cauza;
e) evenimente ca: tulburari civile, lock-out, alte asemenea;
f) influente directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiatiilor sau infestarii radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau materialelor fisionabile;
g) producerea de catastrofe naturale;
h) sinuciderea sau tentativa de sinucidere;
i) consecintele toxicomaniei si alcoolismului;
j) neacordarea vizei de intrare in tara de tranzit sau de destinatie.
B. Excluderi valabile numai pentru biletele de avion la curse de linie:
Societatea nu preia riscul de anulare a calatoriei cu avionul din oricare alte motive decât imposibilitatea companiei aeriene de a onora serviciile de transport asumate prin vânzarea biletelor de avion.
C. Evenimente si consecinte ale acestora care nu sunt cuprinse în asigurare în cazurile în care anularea calatoriei se face între 14 zile calendaristice (inclusiv) si 4 zile calendaristice (inclusiv) sau cu mai putin de 3 zile calendaristice (inclusiv) înainte de data plecarii în calatorie sau înainte de data plecarii în calatorie.


Tipuri de asigurări

Asigurarea storno

Asigurarea de anulare a calatoriei, cunoscuta generic sub numele de "Asigurare STORNO", vine in sprijinul agentiilor de turism si a clientilor acestora, oferindu-le protectie ambilor în cazul unor evenimente absolut imprevizibile.

Obiectul asigurarii consta în suportarea de catre Asigurator a penalitatilor in tot sau in parte care îi revin Asiguratului conform clauzelor de anulare sau retragere a turistului, asa cum sunt impuse de tour-operatorul extern sau prevazute in contractul de comercializare a serviciilor turistice, ca urmare a anularii calatoriei datorita aparitiei unui eveniment asigurat.

Pot fi preluate în asigurare pachete de servicii turistice ce pot contine transport, cazare si alte servicii.

Suma Maxima Asigurata: 2.500 € / persoana, dar nu mai mult de 7.500 € / contract pentru serviciile turistice (inclusiv biletele de avion).

Asigurari agricole

Obiectul asigurarii Asigurarile agricole pot fi practicate de societatile de asigurare doar daca sunt agreate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

Acest tip de asigurare este destinat persoanelor fizice sau juridice. Se pot asigura:
- culturile agricole (grau, orz, orzoaica, rapita, porumb, sfecla de zahar, mustar, soia, etc)
- plantele tehnice (floarea-soarelui, canepa, bumbac, in, rapita, coriandru, tutun)
- plantele medicinale si aromatice (izma, levantica, salvie, valeriana, nalba, fenic)
- plantele ornamentale si decorative
- leguminoasele alimentare
- plantele de nutret
- cartofii si legumele
- culturile semincere
- rodul viilor
- etc ...


Asigurari de accidente

Acest tip de polite de asigurare se adreseaza in principal angajatilor si se refera la despagubirea in urma unor accidente aparute la locul de munca. Bineinteles, riscurile asigurate difera in functie de profesie, loc de munca, etc.

Despagubirile oferite de catre compania de asigurari sunt destinate recuperarii in urma unui accident: incapacitate temporara de munca, invaliditate, consecinte estetice sau functionale. Despagubirile pot fi incasate si de catre familia asiguratului in cazul nefericit al decesului acestuia in urma accidentului.

Asigurarea de accident poate fi insa utila si altor categorii, cum ar fi studenti, administratori de firme, sportivi.

Asigurari de locuinte si bunuri

Obiectul asigurarii

Pentru majoritatea oamenilor, locuinta este bunul cel mai valoros. Din acest motiv este recomandat ca locuinta sa fie asigurata impotriva evenimentelor ca fenomenele naturale, calamitatile, incendiul, explozia, s.a. care pot sa distruga agoniseala de o viata.Aceleasi evenimente care pun in pericol locuinta pot afecta si bunurile continute in aceasta (mobilier, aparatura electrocasnica, aparatura electronica, imbracaminte, unelte gospodaresti, alimente, etc.). Prin legea 260/ 2008 toti proprietarii sunt obligati sa isi asigure locuintele.Asigurarea locuintei este obligatorie si atunci cand se solicita un credit bancar si garantarea acestuia catre banca o constituie locuinta.

Care parte din locuinta se asigura?

Locuinta se asigura in integritatea ei constructiva: - fundatie, soclu, pereti; - plansee, acoperis, pardoseli; - ferestre, usi; - scari, putul liftului.

Asigurari de sanatate

Politele de asigurare a sanatatii sunt din ce in ce mai cautate. Acestea au aparut datorita neajunsurilor din sistemul de sanatate public si sunt in stransa legatura cu infiintarea de spitale si clinici private care ofera servicii de calitate la standarde mai ridicate decat in sistemul public.

Tocmai in ideea in care sanatatea este lucrul cel mai de pret al unui om, piata asigurarilor de sanatate a cunoscut o perioada foarte profitabila.

Sistemul privat de sanatate ne ofera o accesibilitate mult mai mare la medici specialisti si aparatura de inalta calitate.

Clinicile private ofera de regula doua posibilitati de plata (2 planuri):

Asigurari de viata

Asigurarea de viata este un contract intre societatea de asigurari si Dvs., avand ca obiect suma asigurata, platibila catre beneficiarul politei la producerea evenimentului asigurat, acesta fiind dupa optiune imbolnavire, vatamare corporala din diferite cauza, deces, etc

La expirarea politei, beneficiarul primeste suma asigurata nu doar in cazul producerii unui eveniment nefericit ci si in cazul supravietuirii acestuia. Astfel asigurarea de viata primeste un aspect de economisire putand fi utilizata ca o suplimentare a pensiei, fond de economii pentru un eveniment anticipat sau pur si simplu pentru mentinerea unui stil de viata confortabil. Atunci cand beneficiarii sunt copii asiguratului, acest eveniment poate fi: nastere, nunta, finantarea studiilor superioare, etc. si are ca scop asigurarea independentei financiare a acestora intr-un moment care cere un aport banesc ce poate iesi din bugetul normal al unei familii.

Asigurari maritime

Obiectul asigurari in cazul acestei polite este corpul navei impreuna cu instalatiile,echipamentele si masinile navei in constructie sau reparatie, precum si instalatii sau echipamente instalate de subcontractori.

Asigurarea navelor aflate in constructie sau in reparatie intra in cadrul asigurarii maritime.

Asigurarea maritima ofera compensatie financiara pentru avarierea distrugerea sau pierderile survenite ca urmare a navigatiei pe mare (majoritatea asiguratorilor din Romania includ in aceasta polita si nave fluviale si de navigatie interna). Asigurarea va depinde de zona de navigatie (maritim sau fluvial) precum si scopul si destinatia ambarcatiunii: nava comerciala, de pescuit remorcher, barje, slepuri, nave de agrement de diferite dimensiuni, avand ca scop calatorii de lunga durata dar si ca sport.

Asigurari medicale de calatorie

Acest tip de asigurare se adreseaza persoanelor care calatoresc in afara Romaniei, in interes personal sau in interes de serviciu, individual sau impreuna cu cei apropiati.

De la data aderararii Romaniei la Uniunea Europeana nu mai este obligatorie incheierea asigurarii la calatoria in oricare din tarile membre, totusi asigurarea este utila si recomandata.

Acoperire polita:
- costurile tratamentului medical de urgenta pe care persoana asigurata trebuie sa il efectueze, in urma unei imbolnaviri subite sau a unui accident; aici sunt incluse costurile pentru: medicamente, diagnosticare si spitalizare - costurile repatrierii pentru continuarea tratamentului in tara - repatrierea corpului in caz de deces - cheltuieli pentru transportul efectuat de serviciile de ambulanta, pana la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic - tratament chirurgical de urgenta - tratamentul dentar, dar numai pentru alinarea durerilor acute

Asigurari cargo

Riscuri acoperite de polita de asigurare CARGO

Asigurarea Cargo acopera riscurile de pierdere sau avarie a bunurilor in timpul transportului maritim, terestru aerian sau combinat intern si extern.

a) Pierderea sau deteriorarea bunurilor cauzatã de: * incendiu sau explozie; * esuarea, scufundarea sau rãsturnarea ambarcatiunii sau a navei; * rãsturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru; * coliziunea sau contactul navei, ambarcatiunii sau mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul decât apa; * descãrcarea mãrfii într-un port de refugiu; * cutremur de pamânt, eruptie vulcanicã sau trasnet; * sacrificiu în avaria generalã (comunã); * luarea mãrfii de valuri; * intrarea apei de mare, râu sau lac în mijlocul de transport, container sau locul de depozitare; b) Dauna totalã a unui colet pierdut peste bord sau cãzut în timpul încãrcãrii sau descãrcãrii, pe si de pe mijlocul de transport. c) Cheltuielile si contributiile la avaria generalã (comunã). d) Cheltuielile de salvare, platite de asigurat pentru/în legaturã cu înlãturarea unei pierderi cauzate de orice eveniment. e) Cheltuielile de transport f) Cheltuielile vamale

Asigurari casco

CASCO este o asigurare facultativă în baza căreia societatea de asigurare achită despăgubiri pentru avariile accidentale (parţiale sau totale) şi/ sau furtul (parţial sau total) suferite de vehiculul asigurat şi înscris în poliţa de asigurare.

Această asigurare este facultativă, ceea ce înseamnă că decizia de încheiere a unui contract de asigurare CASCO este la latitudinea proprietarului de vehicul, nefiind obligatorie prin lege. Potrivit OG nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile de leasing au obligaţia asigurării vehiculelor. Prima de asigurare o achită utilizatorul, dar asiguratul este societatea de leasing.

In cazul autoturismelor, de regula se asigura masini cu varsta intre 0 si 8 ani, in conditii speciale la unii asiguratori, intre 0 si 12 ani, precum si masini de epoca/ colectie.

Asigurari CMR

Asigurare de raspundere a transportatorului pentru marfa transportata in calitate de caraus (CMR)

Obiectul asigurarii CMR il constituie raspunderea companiilor ce efectueaza transporturi nationale sau internationale cu vehicule (care sunt mentionate expres in polita de asigurare), pentru avarierea sau distrugerea marfurilor incredintate pentru transport.

Fac obiectul asigurarii numai raspunderile ce ii revin transportatorului in calitate de caraus pentru pagube produse marfurilor transportate cu vehicule, potrivit prevederilor de la art.17 si 23 din "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele (C.M.R.)", atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara acestuia.

Valabilitatea asigurarii poate fi determinata pe un anumit transport/ calatorie, sau pe o anumita perioada de timp.

Asigurari raspunderi civile

Atat timp cat asiguratul trebuie sa raspunda legal pentru fapta savarsita, asigurarea de raspundere civila vine in ajutorul acestuia de cate ori este nevoie. Aceste tipuri de asigurari pot fi incheiate atat de persoane fizice, cat si juridice. Ca si arie de acoperire, aceste polite sunt valabile atat pe teritoriul tarii noastre, cat si pe teritoriul unor tari straine. Este foarte important ca Dvs. ca si asigurat sa acordati o deosebita atentie conditiilor generale prevazute in contract, astfel incat sa cunoasteti riscurile acoperite, tipul despagubirilor, dar si aria de acoperire efectiva a unei astfel de polite.

Riscurile de obicei acoperite sunt urmatoarele:
• Cheltuieli survenite in urma unui prejudiciu material sau a unei vatamari corporale provocate unei terte persoane • Cheltuieli acoperite si in cazul in care aceste prejudicii sunt provocate de persoane de care Asiguratul raspunde in mod direct legal (cum ar fi copiii acestuia). • Pagube la bunuri produse de animalele de companie care apartin Asiguratului • Cheltuielile care se ivesc in urma necesitatii unui proces (de foarte multe ori, sumele necesare sunt foarte mari, iar in aceste cazuri o asigurare de raspundere civila legala este foarte avantajoasa)

Asigurari RCA

Polita de asigurare pentru Raspundere Civila Auto (RCA) trebuie incheiata in mod obligatoriu de toti posesorii de automobile. Asigurarea RCA este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite in acel accident.

RCA-ul poate fi incheiat pe o perioada de la 6 la 12 luni pentru autovehiculele care au fost inmatriculate pe teritoriul Romaniei.

Riscurile acoperite de polita RCA sunt: - pagube materiale, vatamari corporale sau deces, produse tertilor din culpa asiguratului - pagubele produse ca urmare a lipsei de folosinta a autovehiculului avariat - cheltuielile de judecata efectuate de persoana prejudiciata

Limitele de despagubire stabilite anual de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt: [...]